Jak již jsem anoncoval zde na webu, známý program SDR Sharp byl aktualizován na verzi 1920. Tato verze má výrazně přepracované jádro a s tím logicky souvisí nutnost aktualizovat seznam kompatibilních pluginů. Některé starší pluginy byly implementovány přímo do základního programu a tak není potřeba je zvlášť přidávat do programu, když mají funkci. Některé ale zásadně funkčně program rozšiřují a u těch je potřeba, aby fungovaly i v nové verzi programu na 100%. Prošel jsem tedy všechny základní pluginy a začal jsem je testovat, zda i v novém Sharpu fungují.

Následující pluginy tedy v SDR Sharp 1920 fungují a doporučuji jejich „instalaci“. Samotná instalace je velmi jednoduchá, stačí příslušné pluginy zkopírovat do adresáře „Plugins“ a program si je sám při startu zařadí je do hlavního menu.

Frequency manager

Je známá náhrada originálního správce pamětí. Na rozdíl od originálního implementovaného pluginu zobrazuje tento manažer paměti i s názvy přímo do spektra (nebo vodopádu) a dynamicky je přesouvá tak, aby byly vždy čitelné. Aby nedocházelo ke kolizi se základním managerem je potřeba ověřit v jeho nastavení, že není zaškrtnutá položka „Show in spectrum“. V hlavním manu pak uvidíte, že základní plugin „Frequency manager“ není zaškrtnutý a tím pádem není aktivní. V pluginu Frequency manageru pak naopak zvolíte „Show Names“ a kde se mají zobrazovat. Tímto pluginem si můžete vytvářet databázi frekvencí přímo ve spektru. Ihned tak uvidíte neznámé aktivní kmitočty. Seznam frekvencí pak ukládáte do souboru FREQUENCIES.XML.

Frequency scanner

Je opět známý plugin umožňující velmi rychlé (blokové) skenování zvolených frekvenčních rozsahů. Můžete tak blokově prohledávat kmitočtové spektrum a spolehlivě detekovat i krátké pulsní stanice (například simplexní stanice DMR, nebo stanice užívající systém Frequency Hopping – HQ). Plugin navíc spolupracuje s databází uložených frekvencí a přímo ve skenovací obrazovce vidíte, zda jsou nalezené aktivní kmitočty známé. Stopovací a spouštěcí úrovně signálů si volíte přímo v hlavním okně. Podrobné parametry ovšem naleznete v nastavení pluginu. Drtivou většinu z nich ale nemusíte měnit, jsou nastaveny optimálně.

Mode presets

Je velice zajímavý a praktický plugin, který vám umožní definovat vlastní druhy provozu tak, aby jste nemuseli komplikovaně nastavovat přijímač když potřebujete specifické nastavení. Plugin vám umožní jedním klikem aktivovat či deaktivovat některé vlastnosti přijímače u vámi definovaných druhů provozu. Můžete si tak profilovat například digitální druhy provozu dle potřeb, můžete si tak ale i připravit oblíbené kmitočty na jedno kliknutí:

  • DMR druh provozu: NFM, šířka pásma: 7kHz, squelch: OFF, Snap to grid: ON
  • TETRA druh provozu WFM, šířka pásma 25 kHz, squelch: OFF, Step size: 12,5 kHz, Snap to grid: ON
  • NFM druh provozu NFM, šířka pásma: 7kHz, squelch: ON, squelch threshold: 80, Snap to grid: ON
  • AM druh provozu AM, šířka pásma: 6kHz, squelch: ON, squelch threshold: 30, Snap to grid: ON

CTCSS dekodér

Známý jednoduchý dekodér subtónů / tónový squelch i zde funguje. Dekódované tóny je mořné zobrazit jak ve spektru, tak v samotném okně. Toto okno je ovšem v základu „on top“, není možné jej tedy přikotvit k rámu nebo je umístit někam do seznamu pluginů. U velmi slabých nebo rušených signálů je potřeba použít ale jiný dekodér (například KG TONE), jelikož informace nebývají stoprocentně spolehlivé.

DCS dekodér

Opět známý dekodér DCS kódů. Jeho funkce je bohužel podivná již od základu. Dekodér sice správně rozluští kód, zobrazí vám ovšem tři varianty kódů z nichž jen jeden kód patří do oficiální tabulky DCS kódů a ten je správný. Druhý problém je v tom, že program neumí rozluštit invertovanou hlavičku kódu. zobrazí se vám tedy obě varianty kódu jak pro neinvertovanou, tak pro invertovanou hlavičku a vy si můžete vybrat. Pro spolehlivé určení správného kódu opět doporučuji externí program KG TONE.

Závěr

Nejnovější verze programu SDR Sharp přinesla vykostění UI systému Telerik, takže došlo k výraznému zmenšení programu a z mého pohledu zestabilnění chování. Všechny výše zmiňované základní pluginy ovšem fungují bez problémů.