Následující tabulka slouží (nejen) posluchačům začátečníkům jako stručný přehled o využití profi-pásem v ČR. Podle této tabulky je možné nastavit správně kroky (rastry) na vašem radioscanneru a budete mít k dispozici i základní přehled které služby používají který rozsah nejčastěji a od kterých pásmem se postupně ustupuje.

Česká republika využívá v některých pásmech atypický krok 20 kHz po lichých násobcích (010,030,050,070…). Pokud je tedy v  tabulce uveden tento krok, znamená to tedy, že pásmo nezačíná zaokrouhleným kmitočtem, ale první kmitočet končí vždy 010. Některé přijímače mají s tímto krokem problémy a automaticky krokují po sudých násobcích (020,040 …) v těchto případech je nutné buď naprogramovat začátek a konec pásma s počátkem 010 a nebo nastavit poloviční krok 10 kHz.

V případě občanských radiostanic v pásmu 446 MHz je použit poloviční krok proti klasickému 12,5, tedy krok 6,25 kHz. Jedná se ale o offset a krokování je opět v násobku 12,5 kHz. Většina moderních skenerů tímto krokem disponuje, pokud ale vlastníte starší přijímač, stačí použít klasický krok 5 kHz a stanice naladíte také. To samé se týká i atypického krokování 8,33 kHz v leteckém pásmu.

ROZSAH (MHz)RASTRPOPIS (POZNÁMKA)
30,0 – 50,025 kHzpouze Ministerstvo obrany (MO) civilní IO zrušena
34,050 – 34,175 MHz25 kHz(4 kanály) sdílené frekvence
40,675/b>1 kHzanalogové chůvičky kanál 1
40,7001 kHzanalogové chůvičky kanál 2
40,725 – 40,9855 kHzovládání RC modelů
50 – 52nespecif.Amatérské pásmo 6m
52 – 6525 kHzdožívající dálková ovládání vodojemů
65 – 67,512,5 kHzMinisterstvo obrany (MO)
67,5 – 70,512,5 kHzBMIS, datové přenosy, hlasové sirény, dočasné MO
70,5 – 72,987512,5 kHzBMIS, datové přenosy, hlasové sirény, dočasné MO
73,025 – 74,1525 kHzdožívající JZD, SÚS, nově jen datové přenosy
74,175 – 74,77525 kHzdožívající DZS, nově jen datové přenosy
75,025 kHzLetecké radiomajáky – Markery (ochranné pásmo +- 200 kHz)
75,225 – 82,7525 kHzdožívající DZS, SÚS, nově jen datové přenosy, nové kanály BMIS
82,75 – 83,97525 kHzdožívající DZS, SÚS, nově jen datové přenosy
84,010 – 86,510 20 kHzSÚD, a další dožívající DZS, TAXI apod.
87,500 – 108,000100 kHzVKV FM CCIR rozhlas
108,0 – 117,95050 kHzLetecké pásmo VOR/LLZ radiomajáky
118 – 121,4758,33 kHzLetecké pásmo (TWR, ACC, sportovní letiště)
121,58,33 kHzLetecké pásmo (SOS nouzový kmitočet)
121,6 – 121,99168,33 kHzLetecké pásmo (provoz po ploše)
122 – 123,1008,33 kHzLetecké pásmo (sportovní letiště)
123,18,33 kHzLetecké pásmo (Záchranný kmitočet)
123,1 – 1308,33 kHzLetecké pásmo (ACC – low FL, národní příděl)
130 – 131,99168,33 kHzLetecké pásmo (OPS, ACC – high FL), postupný útlum ACARS
132 – 136,9916 8,33 kHzLetecké pásmo (ACC – all FL), VHF datalink VDL-2 (CPDLC)
137 – 1385 kHz / 25 kHzNOAA satelity, LEO satelity, Letecké stanice MO
138 – 143,987525 / 12,5 kHzLetecké stanice MO (NATO) + pozemní mobilní stanice MO
144 – 145,995nespecif.Amatérské pásmo 2m
146 – 151,812,5 kHzČD, ČEZnet (vstupy převaděčů), profi (simplex, vstupy převaděčů)
151,8 – 15225 kHzdatové přenosy (PCO apod.)
152 – 152,92512,5 kHzČEZnet, profi (simplex, výstupy převaděčů)
152,95 – 153,6512,5 kHzČD (přiděleno celé pásmo, ale využívají se jen některé kmitočty)
153,6875 – 157,42512,5 kHzprofi (simplex, výstupy převaděčů), stanice MV a GOV
158,4 – 173,987512,5 kHzprofi (simplex, výstupy převaděčů), říční plavba, stanice MV a GOV
174 – 2301,25 MHzpozemní digitální rozhlas DAB-T
230 – 38025 kHzLetecké pásmo MO (NATO), UHF SATCOM, letecké májaky GP
380 – 39012,5 kHz síť MV Pegas (vstupy), mobilní stanice MV, síť TETRA MO (vstupy)
390 – 39512,5 kHz síť MV Pegas (výstupy), mobilní stanice MV
395 – 40025 kHzsíť TETRA MO (výstupy), letecké pásmo MO (NATO)
400 – 406nespecif.Meteo sondy, LEO satelity
406 – 41012,5 kHzprimárně data (PCO, průmysl), profi (simplex)
410 – 42012,5 kHzprofi (linky převaděčů), civilní sítě TETRA (vstupy), simplex PEGAS,
424 – 43012,5 kHzprofi (převaděče, linky), hovorové linky, civilní sítě TETRA (výstupy), data
430 – 440nespecif.Amatérské pásmo 70cm
440 – 44325 kHzMobilní stanice MV, MO a MF
443 – 44625 kHzprofi (simplex), hlasové linky
446 – 446,26,25 kHzobčanské stanice PMR
446,2 – 44825 kHzhlasové linky, mobilní stanice MO
448 – 451,520 kHzprofi (simplex), sdílené kmitočty, mobilní stanice MV
455,71 – 457,3920 kHzprofi (vstupy do převaděčů), simplex, stanice MV
457,4 – 458,525 kHzČD, TRS (duplex), simplex, hlasové linky
458,51 – 459,9920 kHzprofi (vstupy do převaděčů), simplex
460 – 460,13020 kHzjen data (duplex -10 MHz)
460,13 – 461,4920 kHzprofi (výstupy převaděčů), simplex, stanice MV
465,71 – 467,3920 kHzprofi (výstupy převaděčů)
467,4 – 468,525 kHzČD, TRS (duplex), hlasové linky
468,51 – 469,9920 kHzprofi (výstupy převaděčů)
od 470100 kHzpozemní digitální televize DVB-T, bezdrátové mikroporty, data LTE atd.