Letecký doprava je na informacích o aktuálním stavu počasí velmi závislá. Tyto informace jsou důležité jak při briefingu během plánování každého letu, tak i za letu, aby bylo možné se nepříznivým povětrnostním situacím buď vyhnout nebo minimalizovat vliv počasí na let samotný. Piloti meteorologické informace dostávali na palubu historicky různými způsoby. V počátcích se využívalo telegrafického spojení (využivali se zde radioamatérům velmi známé Q-kódy a speciální zkratky, ze kterých bylo možné rozluštit aktuální povětrnostní jevy. Dalším komunikačním kanálem byly telefonní linky, dálnopisné spojení a případně i pomocí radiofaxových zpráv. Meteorologické informace byly v rádiu vysílany na pevně daných frekvencích a pevně daných časech. V druhé polovině minulé století se pak začaly objevovat stanice na krátkých vlnách i na VKV, na kterých ve stanovený čas předčítali operátoři (a oprerátorky) aktuální počasí regionálních letišť a předpověď počasí pro dané oblasti. Tyto stanice se časem rozdělily na dvě základní kategorie ATIS a VOLMET. Začalo se využívat nahrávání aktuálních počasí a zpětného přehrávání z pásků. Tím vznikaly stanice vysílající 24 hodin denně a opakující aktuální počasí bez nutnosti živého vysílání operátorů.

V současnosti dochází již k modernizaci a digitalizaci těchto stanic, ale funkce mají stále stejnou. Tyto stanice slouží nicméně nejen pilotům, ale také nám, posluchačům, jelikož jsou výborným ukazatelem měnících se podmínek šíření. Pokud se objeví speciální podmínky šíření například pomocí sporadické vrstvy Es nebo dalších troposférických jevů, můžete je díky těmto stanicím velmi rychle identifikovat. Když už ale stanici leteckého počasí naladíte, můžete obsah vysílání bez problémů rozluštit dle následující vysvětlivek.

VOLMET (VOL – francouzky let a MET jako zkratka Meteo – tedy informace pro letadla za letu)

Obsahem vysílání jsou meteorologické informace z významných národních i mezinárodních letišť. Vysílače stanic VOLMET bývají umístěny na vysokých kótách, aby měly co největší pokrytí. Velmi často se pro zvětšení dosahu používá soustava dvou či více vysílačů umístěných na vzdálených kótách. Aby nedocházelo k interferencím, pokud by se potencionální posluchač pohyboval v místech, kde slyší oba vysílače, má každý z nich malou odchylku od základního kmitočtu.

Příklad VOLMET PRAHA – 125,525 MHz je základní kmitočet, ale jeden vysílač má nosnou 125,520 MHz a druhý 125,530 MHz. Jakmile se budete pohybovat v místě, kde slyšíte oba, vzniká mezi nimi zázněj 10 kHz a to už by neměl 6kHz filtr v dobrém přijímači propustit.

ATIS (Automatic Terminal Information Service)

Vysílače ATIS bývají umístěny přímo na letišti nebo velmi blízko letiště. Slouží jako zdroj aktuálních meteorologických informací pilotům letadel, kteří jsou přímo na letišti a budou odlétat, nebo se přibližují na přistání na příslušné letiště. Na některých velkých letištích, která disponují více ranvejemi určenými na odlety a přílety se můžete setkat i s tím, že je zde vysílán ATIS separátně pro odlety (Departure ATIS) a přílety (Approach ATIS).

OBSAH ZPRÁV

Obsah vysílání stanic ATIS a VOLMET je složen z dekódovaných dvou druhů informačních meteorologických zpráv – METAR a SIGMET.

METAR jsou informace o aktuální meteorologické situaci tvořené ve speciálním kódu. Tyto zprávy mohou být vysílány pro letadla buď jako originální kód, nebo mohou být rozkódovány do audio hlášení (stanice ATIS/VOLMET)

Příklad zprávy METAR: LKPR 022130Z 03004KT 9999 FEW045 17/14 Q1024 NOSIG=

SIGMET (Significant Meteorological Information) jsou informace o důležitých meteorologických jevech na trati nebo v oblasti, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu (turbulence, mrznoucí déšť, vulkanický prach apod.

Vysílané informace nesmí být starší než 30 minut.

Stanice ATIS vysílají meteorologické informace v následujícím postupu. Jednotlivé informace jdou po sobě dle následující tabulky. Pokud se některé jevy aktuálně nevyskytují, nemusí být hlášeny.

KÓDVÝZNAMKÓDPŘÍKLADPŘEKLAD
QTHnázev letištěMETARMETAR PRAHA
QTRčas vydání zprávyISSUED ATISSUED AT ONE ZERO, THREE ZEROvydáno v 10:30 UTC
WINDvítrWIND … DEGREES, … KNOTSWIND ONE ZERO ZERO DEGREES, ONE SIX KNOTSvítr 100 stupňů, 16 uzlů
WIND VARIABLE BETWEEN … AND …WIND VARIABLE BETWEEN ONE ZERO ZERO AND ONE TWO ZERO, ONE SIX KNOTSvítr proměnlivý mezi 100 a 120 stupni, rychost 16 uzlů
WIND CALMWIND CALMbezvětří (do 1 uzlu)
VISIBILITYviditelnost obecnáVISIBILITY … (KILO)METERSISIBILITY ONE ZERO KILOMETERS OR MOREviditelnost 10 km a vyšší
RVRdráhová viditelnostRVR RUNWAY … , … METERSRVR RUNWAY TWO FOUR, TWO HUNDRED METERSdráhová viditelnost na ranveji 24, 200 metrů
VERTICAL VISIBILITYVERTICAL VISIBILITY ONE HUDRED METERS vertikální vidilenost (za mlhy) 100m
NO DISTANT TENDENCYpodmínky se nemění
srážky a fenoményRAINRAINdéšť
LIGHT RAINslabý déšť
SNOWSNOWsněžení
LIGHT SNOWslabé sněžení
FOGFOGmlha
LIGHT FOGmlhavo
HEAVY FOGsilná mlha
FREEZING FOGmrznoucí mlha
THUNDERSTORMTHUNDERSTORMbouřka
LIGHT THUNDERSTORMmenší bouřka
LIGHT THUNDERSTORM WITH RAINmenší bouřka s deštěm
SHOWERSHOWERpřeháňka
LIGHT SHOWERdrobná přeháňka
CLOUDoblačnostSKY CLEARSKY CLEAR0/8 oblačnosti
FEWFEW ONE THOUSAND FEET1/8-2/8 oblačnosti v 1000 stopách
SCATTEREDSCATTERED TWO THOUSAND FIVE HUNDRED FEET3/8-4/8 oblačnosti v 2500 stopách
BROKEN FOUR THOUSAND FEET5/8-7/8 oblačnosti v 4000 stopách
OVERCAST FIVE THOUSAND FEET8/8 oblačnosti v 5000 stopách
CAVOK O.K.CAVOK O.K.0/8 oblačnosti a viditelnost nad 10 km
TEMPERATUREteplotaTEMPERATURE … DEGREESTEMPERATURE ONE FIVE DEGREESteplota 15 stupňů
DEW POINTrosný bodDEW POINT… DEGREESDEW POINT ONE ZERO DEGREESrosný bod 10 stupňů
QNHatmosférický tlak (korigovaný)QNH … HECTOPASCALSQNH ONE ZERO TWO THREE HECTOPASCALStlak 1023 hektopaskalů
QNH … MILIBARSQNH TWO NINE DECIMAL NINE TWO MILIBARStlak 29.92 milibarů (uvádí se v USA + americké základny)
právě proběhlé fenoményRECENT THUNDERSTORMRECENT THUNDERSTORMprávě proběhla bouřka
THUNDERSTORM IN THE VICINITYTHUNDERSTORM IN THE VICINITYbouřka v okolí
THUNDERSTORM IN THE VICINITY MOVING NORTHbouřka v okolí, přesouvá se na sever
RECENT SHOWERRECENT SHOWERprávě prošla přeháňka
předpověď počasí – trendNOSIGNOSIGpočasí neměnné
NO SIGNIFICANT WEATHERNO SIGNIFICANT WEATHERkladná změna počasí
NO SIGNIFICANT CLOUDNO SIGNIFICANT CLOUDubývání oblačnosti
TEMPORARYTEMPORARY RAINočekává se krátkodobá změna počasí (déšť)
BECOMINGBECOMING RAINočekává se dlouhodobější změna počasí (déšť)

V případě mlhy na dráze se udává u stanic ATIS také VERTICAL VISIBILITY (vertikální viditelnost) v metrech. To je velmi důležitý údaj, protože se podle něho rozhodují piloti, zda vůbec mohou na letišti přistát (to je dáno kategorií letiště a především letadla). Pokud například na Ruzyni klesne vertikalní viditelnost na dráze 24 pod 75m, je dráha pro přistání pro některá letadla nepoužitelná.

Druhy vysílání meteorologických informací:

1. LIVE nejstarší, ale stále ještě používaný druh sdělování meteo informací je živé vysílání. Tzn. operátor(ka) předčítá meteo informace „naživo“. Tato vysílání je stále možné slyšet na krátkých vlnách především z letišť států bývalého sovětského svazu. Můžete zde slyšet, jak operátorky listují papíry s informacemi a vyjmečně je slyšitelné, že nejsou zcela ve střízlivém stavu.

2. LOOP vysílání je přehrávání již natočené smyčky. Tzn. operátor, který momentálně službu na věži nahraje aktuální meteo informace a ty jsou neustále vysílány do doby, kdy operátor opět natočí informace aktualizované.

3. PC HLAS je jeden z rozšířených způsobů hlášení počasí. Jedná se o polodigitální skládání meteo informací. Dopředu jsou namluvena čísla, slova či celé věty a pomocí počítačového softwaru se seřadí příslušná slova a věty za sebou tak, že celá zpráva zní, jako by ji komentoval člověk, ale intonace hlasů je nepřirozená, nicméně bez problémů srozumitelná. Nevýhodou tohoto hlášení je omezený počet kombinací slov a proto se od tohoto systému postupně ustupuje a nahrazuje vokodérem.

4. VOKODÉR je v současnosti nejpoužívanější systém. Jedná se o generování kompletního hlášení pomocí počítačového vokodéru. Lidský hlas zde není vůbec zastoupen a meteo informace se skládají a přímo i generují počítačem. Na první poslech poznáte, že je hlas generovaný počítačem, jelikož se zde používá americká angličtina a mnohé místní názvy nejsou příliš srozumitelné. Generuje se jak mužský, tak ženský hlas. Na některých letištích se tyto hlasy záměrně střídají při každé změně hlášení, aby piloti poznali, že došlo k aktualizaci počasí.

Meteorologické informace nejsou vysílány jen pro civilní leteckou dopravu, ale také velmi často (především na západ od nás) i pro vojenský letecký provoz. ATIS informace z vojenských letišť ovšem nemusí vysílat celý den, ale mohou být aktivovány jen na vyžádání nebo v definované provozní časy.

Dalším zdrojem informací o počasí mohou být signály pozemních radiomajáků VOR, které slouží jako přibližovací pro nepřesné přiblížení k danému letišti (slouží pro tzv. VOR/DME approach). Každý z těchto majáků se identifikuje telegraficky svojí značkou, jsou tedy dobře identifikovatelné a v některých případech je přímo na kmitočtu radiomajáku vysílána i služba počasí ATIS (viz kapitola o letecké radionavigaci).