SDR přijímače se stávají fenoménem radiotechniky obecně. To, co před deseti lety byla doména profesionální sféry, je dnes již dosažitelné i pro běžné posluchače a radioamatéry. Přijímače, ale i vysílačky pracující na principu zpracování pásma ve formě I/Q dat dnes již naleznete i v cenově dostupných kategoriích zařízení. Pro nás, posluchače, je dostupnost kvalitní SDR techniky malým zázrakem, protože se tím otevírají možnosti, které byly buď nedosažitelné vůbec a nebo velmi komplikovaně za použití různých doplňků a technických prvků.

Jednou z nevýhod SDR techniky je potřeba připojeného počítače (přímo nebo vzdáleně) a ne vždy efektivní a příjemné ovládání. Pro mne je například absence klasického ladícího knoflíku velkým handicapem.

U WinRádia G31 jsem používal jednoduchý otočný element „Griffin PowerMate“. Ten fungoval poměrně dobře, ale umožňoval jen velmi omezený počet definovaných funkcí. Funkci plynulého ladění samozřejmě ale splnil.

Před časem se mi dostal do ruky trochu jiný ovládací prvek, který mne ale velmi překvapil svojí funkčností a variabilitou nastavení. Jedná se ovládač s označením CONTOUR SHUTTLE PRO V2.

Tento multi-ovládací prvek je původně určený pro stříhání videa na počítači, ovládání grafických programů apod. Jelikož je ale jeho chování a funkce kompletně definovatelné, je možné jej poměrně lehce přenastavit na ovládání SDR přijímačů.

Uprostřed celého ovladacího prvku, který mimochodem perfektně kopíruje velikost ruky dospělého člověka, takže nemusíte nic hledat nebo si různě lámat prsty, aby jste se dostali na nějaké funkční tlačítko, vás ihned zaujme klasický otočný element vhodný pro ladění přijímače. Vy si jen nadefinujete co má generovat za funkci při pohybu na jednu a druhou stranu. Mimochdem tento otočný element je celokovový a otáčení je koncipováno ve formě řehtačky s lehkým převodem, takže je pohyb velmi příjemný, krokování je plynulé a hlavně bez přeskoků.

Kolem ladícího elementu je ovšem ještě další tentokrát pogumovaný otočný kroužek, který se otáčí jen do +- 40 stupňů a má vratný mechanismus.  Slouží tedy originálně pro zrychlený pohyb videa. Vy ho ale můžete přenastavit pro zrychlené ladění. Jelikož vám program dovolí definovat až 7 pozic úhlu natočení na každou stranu, lze tak nadefinovat například v případě WinRadia na každý úhel jiný krok. Čím natočíte element více, tím hrubším krokem (chcete-li „rychleji“) ladíte přijímač. U klasického SDR sharpu je možné nadefinovat klasické ladění, takže stačí držet pootočený element a příjímač vám ve stanoveném kroku nebo rastru automaticky ladí ve směru pohybu.

Shuttle má 15 klasických tlačítek, u kterých si můžete definovat, co mají generovat při stisku nebo podržení klávesy. Nad hlavním otočným elementem najdete 9 tlačítek ve dvou řadách. Ty můžete dokonce popsat dle vlastního uvážení a vámi definovaných funkcí. Z každé strany hlavního otočného prvku jsou dvě tmavá tlačítka, která přímo vybízí, aby jste zde definovali funkci „krok nahoru“ a „krok dolů“ pro ruční pomalé ladění, nebo srovnání VFO do rastru. Pod otočným elementem se skrývají ještě další 4 tlačítka, která jsou umístěna tak, aby jste na ně dosáhli jinými prsty, než kterými ovládáte hlavní otočný prvek. Jsou tedy velmi vhodné pro generování pomocných kláves, které vám dočasně při plynulém ladění změní krok (u WinRadia je možné pod každé z nich definovat zda se má ladit v jednotkách kHz, stovek, nebo desítek hertzů). Lze tam ale nadefinovat i jiné zajímavé funkce jako změna úrovně squelche nebo hlasitosti.

Nastavovací software vám tedy umožní definovat 15 tlačítek, dva směry ladění, 15 pozic krajního otočného elementu a 28 funkcí pro přechod mezi jednotlivými pozicemi elementu. To je velmi slušný základ jak pro ovládání v programu WinRadio, tak díky pluginu i ve známém programu SDR sharp s označením „CONTOUR SHUTTLE CONTROL“. V případě SDR sharpu tak můžete měnit ihned krok, ladění, druh provozu, úroveň šumové brány, hlasitost apod. Plugin vám dokonce umožňuje mít připojené elementy dva a ovládat tak více funcí najednou. Samotný originální definiční program vám navíc umožní definovat funkce prvků dle aktuálně spuštěného programu. Když kliknete do office dokumentů, bude se prvek chovat jinak, než v SDR programu. Spousta běžných programů (internetové prohlížeče, office, photoshop apod.) jsou již dokonce od výrobce nadefinovány, takže se opravdu můžete zaobírat jen nastavení programů pro SDR.

Contour Shuttle Pro v2 je vývorným doplňkem základních ovládacích prvků jako je myš a klávesnice. Budete s ním mít o trochu lepší pocit, že máte v ruce klasické rádio. Cena této periferie je trochu vyšší, pokud ale používáte SDR přijímač často a používáte ho tak jako já, k zevrubnému zkoumání pásma v rastrech i mimo ně, rozhodně se investice do něj vyplatí a tento ovládač se velmi rychle stane součástí vašeho poslechového stanoviště. Jediné, co mi o tohoto prvku chybí, je možnost podsvícení kláves a řehtačky.