Dva měsíce od jizerskohorského Campu utekly jako voda a přišel čas na další zajímavou akci. Jednalo se o celotýdenní DX Camp, tentokrát ovšem na opačné straně republiky – na Československých hranicích v Javorníkách. Mnozí z vás si asi budou plést Javorníky a Moravskoslezské Beskydy, ale jsou to dvě samostatná pohoří. Javorníky jsou vlastně severním cípem Bílých Karpat a Beskydy jako takové na severu společně s Hostýnsko-vsetínskou hornatinou na jihu jsou tedy (pohledem z hranic) ve vnitrozemí. Význačné kóty Beskyd jakými jsou například Lysá hora nebo Radhošť jsou vidět na obzoru a tvoří tak pomyslnou hranici Moravy a Valašska. Geografickou zajímavostí je fakt, že bylo možné za lepších optických podmínek vidět i Jeseníky s jejich téměř 120km vzdálenou dominantou vysílačem Praděd.

V minulých letech jsme používali k poslechu výbornou lokalitu lyžařského areálu Kohútka, zde ovšem postupem času došlo k výraznému růstu vegetace v zájmových směrech a před dvěma lety byla již situace téměř neúnosná, jelikož bylo možné sledovat některé radiové směry jen za pomocí výkonné směrové antény. Bylo tedy nutné zkusit nalézt novou lokalitu, která by nám opět „otevřela“ radiový horizont. A takovou jsme shodou okolností nalezli několik kilometrů severně podél hranic.

Severní část Javorníků, jak jsme velmi záhy zjistili, mají výhodu větší vzdálenost od význačných kót Beskyd. V praxi tedy bylo možné slyšet stanice z Moravskoslezského kraje (ale i dalších lokalit Moravy až po východní Čechy), které by podle výškopisu nebylo možné zachytit. Dalším směrem, který byl významný z radiového hlediska, byl severní směr přes Vněkarpatskou sníženinu do centrálního Polska. Na našem území bývají velmi často slyšet stanice z Dolnoslezského, Opolského a Slezského vojvodství, ale centrální Polsko je pro nás většinou zavřeno kvůli hraničním horám. To se týká nejen standardních profi služeb, ale také leteckého pásma.

Anténní technika

Jelikož je potřeba neustále přijímací techniku zkoušet, ověřovat teorie a případně vyvíjet a upravovat stávající vybavení, i tento DX Camp sloužil jako praktická zkouška. Na místě jsme nainstalovali dva teleskopické stožáry, na kterých byly instalovány všesměrové i směrové antény a jeden tripod, na který jsme umístili rohovou UHF anténu Kathrein. Všesměrové antény byly distribuovány do multi-rozbočovače a směrové antény byly ovládány pomocí bezdrátových přepínačů. Každý posluchač si tak mohl vyzkoušet poslech na libovolné anténě. Zkoušeny byly bezdrátové přepínače WAS6 Pro s displejem, který jsme používali především pro předpověď počasí 🙂 Vzhledem k tomu, že se za ten týden několikrát v okolí prohnala bouřka, byla tato vedlejší funkce přepínače velmi přínosná a jak se ukázalo, hodinové předpovědi byly velmi přesné.

Při krátké návštěvě lokality měsíc před konáním DX Campu bylo zjištěno, že zde není potřeba používat žádné speciální zádrže mimo CCIR a LTE, jelikož se v okolí nenachází žádný význačný vysílač ani z české, ani slovenské strany.

Přijímací technika

Na letošní letní DX Camp jsem zvolil menší, ale neméně účinnou sestavu přijímačů. Standardním základem byl ICOM IC-R8600 „nakrmený“ všemi možnými kmitočty leteckého pásma z východu a jihu Evropy. K logování standardních českých služeb sloužil mobilní Uniden BCD536 a pro analýzu a nahrávání spektra jsem použil klasiku – AirSpy R2 upravený o rozhraní USB-C.

Radiová pásma

Nová lokalita znamená nové zkušenosti a sem tam i nečekané zajímavosti. Toto pravidlo i zde zafungovalo. Příroda nám připravila velmi příjemná překvapení ve formě ranních zlepšených podmínek. Během nich jsem po mnoha letech zaslechl na našem území Varšavu VOLMET (127.600 MHz) a to ve velmi dobré kvalitě. Na chvíli jsem váhal, zda se nejedná až o Stockholm, jelikož se u nás tyto stanice během zlepšených troposférických šíření objevovaly. Nakonec jsem díky internetovému SDR přijímači porovnal obě stanice a bylo jasné, že se skutečně jednalo o Varšavu. Jako další přírodní zajímavostí byla již pár týdnů netrpělivě očekávaná vrstva Es v pásmech nad 100 MHz. Během DX Campu se dvakrát otevřelo pásmo i když jen na celkem krátkou dobu, ale i tak následoval úspěch. Během sporadických podmínek se objevily signály směrem ze západu Francie, Španělska a dokonce až z Irska.

  • 112.400 MHz VES – Asturias (ESP)
  • 113.300 MHz POI – Poitiers (FRA)
  • 113.750 MHz BMC – Bordeaux Merignac (FRA)
  • 114.500 MHz LMG – Limoges (FRA)
  • 114.900 MHz DUB – Dublin (IRL)

Jelikož štěstí přeje připraveným, jakmile byl slyšitelný maják z francouzského Limoges, bylo možné slyšet a nahrát i ATIS z tamního letiště. Tím se nahrávka dostala do mého archivu leteckých stanic.

Další zajímavé signály nám připravil stálý uživatel radiového v pásma 6m, tedy armáda ČR. Během poslechu radioamatérských majáků, jejichž pomocí lze sledovat směry šíření vrstvy Es, se v jistý moment objevilo v pásmu 50 MHz velmi silné rušení. Toto rušení ovšem nemělo původ ani v místním čínském spínaném zdroji, ani v ionosféře. Jednalo se o cvičné cílené rušení pásma systémem STARCOM. Když jsem si zobrazil celé pásmo 30-60 MHz, bylo jasné, že to není náhoda. Rušení začínalo přesně na 35 MHz a končilo přesně na 55 MHz. Charakter rušení se navíc s časem měnil. Byla to tedy pravděpodobně součást cvičení ve vojenském prostoru Libavá.

Zde můžete vidět ukázky rušení spektra

Závěr

Radiová pásma jsou stále plná zajímavých signálů aktivních stanic. Někdy nás překvapí příroda jejím nevyzpytatelným šířením radiových vln a někdy se o to zaslouží člověk. Letošní letní DX Camp na východních hranicích byl opravdu povedený. Otestována byla anténní i přijímací technika a z těchto testů jsme si odnesli velmi užitečné poznatky do budoucna, které nám poslouží k dalšímu rozhodování, jak techniku vylepšit, více zefektivnit a také zjednodušit montáž, abychom měli maximální možný čas na analýzu radiového spektra. Všem, kteří se zúčastnili patří poděkování za výbornou akci.