Otázkou, jak nejjednodušeji sledovat okolní leteckou dopravu, když nemáte k dispozici žádné speciální zařízení typu SBS-1 (SBS-3) a cestujete jen tak s přijímačem typu RTL-SDR nebo AIRSPY a notebookem ?

Touto myšlenkou jsem se zaobíral již několikrát a nakonec jsem našel pár jednoduchých vychytávek, které vám umožní používat jakýkoliv z těchto přijímačů i s originálním programem Base Station a stačí vám k tomu jen pár správně nastavených programů. Můžete tak na cestách, na letištích nebo na portablech během několika vteřin zprovoznit přijímač leteckých dat a jejich vizualizaci.

V základu potřebujete jen 3 programy, které budou vzájemně komunikovat na interních portech počítače a tím pádem nepotřebujete žádný speciální hardware. V základu potřebujete vytvořit následující komunikační řetězec.

V praxi to bude znamenat spuštění tří programů současně. Ovládací program a dekodér bude distribuovat lokálně data na definovaném portu v definovaném formátu BEAST. Data z tohoto portu si převezme překládací prográmek, který je zpracuje do formátu, který zná program Base Station a současně simuluje přítomnost přijímače typu SBS pro tento program. Samotný program Base Station pak bude nastavený na ethernetové připojení s lokální adresou s výstupním portem překladače dat.

RTL-SDR

Pokud máte k dizpozici jen přijímač RTL-SDR ( je potřeba jej mít samozřejmě nainstalovaný v systému jako SDR přijímač ), pak je nutné použít ovládací program RTL1090. Ten sice slouží také jako integrovaný vizualizátor dat, ale my z něj použijeme výstup dat na lokální port. Nejprve je ale potřeba aktivovat port 30003 v programu nastavit dle bodu 1 až 4 v následující obrazovce. Dekódovaná data budou distribuovaná na tento port.

Nyní spusťte program RTL1090 nápisem „START“ v horní části okna. Pokud je vše v pořádku, začne se vám vyplňovat okno zachycenými stanicemi. Viz obrázek:

Nyní bude potřeba vytvořit spouštěcí prográmek pro překládací software. Vytvořte si prázný soubor s následujícím obsahem a uložte jej jako „.BAT“. Tento prográmek je potřeba uložit do stejného adresáře, kde je i program modesmixer2.exe

Když tento dávkový soubor spustíte, otevře se vám okno, které vás informuje, že je překladač propojen do výstupu programu RTL1090:

Nyní je potřeba jen spustit program Base Station nastaveným na ETHERNET připojení s adresou 127.0.0.1 a portem 10001:

Když si tedy vytvoříte třeba na ploše odkazy na RTL1090, MODESMIXER a BASE STATION. Jednoduchým poklikáním na tři ikonky spustíte přijímač a dekodér na letecká data. Výhoda je, že je úplně jedno v jakém pořadí programy aktivujete. Jakmile budou běžet všechny tři, automaticky se vše vzájemně propojí.

AIR SPY

Princip je v podstatě úplně stejný. Jen použijete originální program pro AirSpy s označením ADSBSPY:

V něm je nejprve potřeba aktivovat položku LOCAL SERVER a pak již spustit program. Jelikož je zde ovládač nastavení citlivosti přijímače, je potřeba aby jste dle vašich anténních podmínek správně nastavili jejich úrovně. Budete měnit nastavení citlivosti (sekce Airspy control) na maximální číslo FPS (počet dekódovaných zpráv za sekundu).

Poté vytvoříte spouštěcí program pro překladač podobně jako RTL-SDR klíčenky, ale s jiným portem viz obraz:

Ten uložíte a spustíte. Tím se vám otevře stejné dialogové okno jako RTL-SDR ale s jinými porty. Výsledek ovšem bude stejný.

Na cestách pak můžete sledovat leteckou dopravu třeba přímo na letišti a stačí vám k tomu jen notebook, malý přijímač a cestovní anténa.